قوانین و امور حقوقی ملک

مالیات اجاره املاک چیست و چگونه محاسبه می شود؟

مالیات اجاره املاک چیست و چگونه محاسبه می شود؟

صنف ساختمانی نیز همانند دیگر صنف های موجود در جامعه مشمول پرداخت مالیات می باشد. مالیات به روش های مختلف ممکن است به ساختمان شما تعلق گیرد که پرداخت آن به عهده شما می باشد. بر اساس تعاریف ارائه شده توسط قانون مالیات های مختلفی ساختمانی عبارتند از: مالیات اجاره املاک، مالیات نقل و انتقال املاک، مالیات فروش ملک و در نهایت مالیات مستغلات خالی و مالیات ساخت و ساز. در این مقاله قصد داریم تا تمامی نکات مهم و کاربردی در رابطه با مالیات اجاره املاک را مورد بررسی قرار دهیم.ک

 

مالیات اجاره املاک چیست؟

به طور کلی می توان گفت مالیات اجاره مسکن به دو بخش طبقه بندی می شود. این بخش ها شامل مالیات اجاره دست اول و مالیات اجاره دست دوم است؛ اما این موضوع نکته کوچکی از مالیات اجاره املاک می باشد که بهتر است در رابطه با آن به اطلاعات جامع و کامل دست یابید.

مالیات اجاره املاک همانند دیگر مالیات ها می باشد که نمی توان آن را انکار کرد و یا آن را پرداخت نکرد. بر همین اساس توصیه می کنیم قوانین مربوط به این موضوع را با دقت مطالعه کنید و آن را به موقع پرداخت کنید. همچنین توصیه می کنیم در رابطه با آن به اطلاعات جامع و کامل دست یابید تا از تخفیفات که ممکن است به شما به عنوان پرداخت کننده مالیات تعلق بگیرد آگاه شوید.

 

مالیات اجاره املاک دست اول

مالیات اجاره املاک دست اول از مالیات هایی می باشد که به مالیات اجاره املاک مسکونی تخصیص یافته است و افرادی موظف به پرداخت آن هستند که از این راه کسب درآمد کرده باشند. در چنین مواردی مالک ساختمان مورد نظر که صاحب ملک می باشد باید مالیات اجاره املاک تعیین شده را پرداخت نماید. مالیات اجاره املاک همواره بر اساس ماده ۵۴ قانون مالیات محاسبه شده و تعیین می شود.

 

درآمد مالیات اجاره املاک دست اول

با توجه به ماه ۵۴ قانون مالیات اجاره املاک، مالیات املاکی که به صورت اجاره واگذار می شوند به صورت کل اجاره دریافتی پس از کسر کردن ۲۵% جهت هزینه ها، استهلاک و تعهدات مالک نسبت به ملک اجاره شده محاسبه می شود.

 

مالیات اجاره املاک دست دوم

در مواقعی که ملک خود را به مستاجر کرایه می دهید در حقیقت برای یک سال مستاجر صاحب خانه شما خواهد بود. در شرایطی که مستاجر ملک شما را به شخص دیگری کرایه داده باشد، ملک مورد نظر شامل پرداخت مالیات اجاره املاک خواهد بود. در این شرایط اجاره دهنده ملک صاحب اصلی ملک نخواهد بود و موظف به پرداخت مالیات اجاره املاک دست دوم خواهد بود. در رابطه با مالیات اجاره املاک دست دوم اجاره دهنده مالک ساختمان نمی باشد و این عنوان به مستاجر داده خواهد شد.

درآمد مالیات اجاره املاک دست دوم

 • درآمد مالیات اجاره املاک دوم به صورت محاسبه تفاوت بین اجاره دریافتی و اجاره پرداختی جهت ملکی که اجاره شده است در نظر گرفته خواهد شد. در حقیقت این درآمد در پرداخت مالیات اجاره املاک دست دوم در نظر گرفته می شود. بر اساس ماده ۵۴ قانون مالیات اجاره املاک دست دوم، مالیات اجاره املاک برای ملک مورد نظر به دو صورت پرداخت خواهد شد.
 • درآمد به دست آمده از اجاره با توجه به قرارداد رسمی یا مادی به عنوان مبنا جهت تشخیص مالیات اجاره املاک دست دوم در نظر گرفته می شود.
 • در حضور سخت گیری ها برای دریافت مالیات اجاره املاک دست دوم معافیت این مالیات ساختمانی شامل ۵ مورد خواهد بود.
 • در صورتی که محل سکونت پدر، مادر، همسر، فرزند و اجداد محل سکونت و محل سکونت افرا تحت تکفل مالک ملک جاری محسوب نخواهد شد مگر اینکه بر اساس مجموعه ای از اسناد و مدارک موجود ثابت شود که بابت این ملک اجاره پرداخت شده و مالک این اجاره بها را دریافت می کند.
 • درآمد به دست آمده از اجاره املاک با زیر بنای مفید در کلانشهر تهران حدود ۱۵۰ متر و در شهرهای کوچکتر با متراژ ۲۰۰ متر مربع از پرداخت مالیات اجاره املاک معاف خواهد بود.
 • بر اساس ماده ۵۷ قانون مالیاتی افرادی که تنها منبع درآمد آن ها اجاره ملک است تا میزان درآمد به دست آمده از اجاره ملک که هر ساله برای آن یک سقف مشخص می شود از پرداخت مالیات اجاره املاک معاف خواهند بود و در صورتی که درآمد حاصله از اجاره ملک از میزان تعیین شده بیشتر باشد بر اساس قوانین مالیاتی موظف به پرداخت مالیات خواهد بود.
 • افرادی که شامل ماده ۳ قانون مالیاتی هستند بر اساس اظهارنامه مالیات اجاره املاک موظف هستند بخش ۳ اظهارنامه مالیاتی را تکمیل کرده و به اداره امور مالیاتی مراجعه کنند و اعلام کنند که در اداره مالیاتی ثبت شود که این افراد هیچ گونه منبع درآمدی ندارند.
 • در رابطه با ماده ۳ قانون مالیات اجاره املاک همچنین باید به این موضوع توجه کنید که حکم حقوق بازنشستگی، جایزه ها، سودهای حاصله از سپرده گذاری در بانک از پرداخت مالیات اجاره املاک معاف خواهند بود. همچنین باید توجه کنید که حکم این ماده برای فرزندان تحت ولایت پدر اجرا نخواهد شد.
 • در صورتی که صاحب ملک واحد مسکونی خود را به شخص دیگری واگذار کند و در محلی دیگر اجاره نشین باشد، تفاوت اجاره پرداختی و دریافتی محاسبه شده و مالیات اجاره املاک برای این تفاوت محاسبه می شود. همچنین بهتر است توجه کنید که دو اجاره بها باید از طریق قرارداد رسمی قابل اثبات باشند. سپس تفاوت بین مبلغ مالیات و دریافتی مالک محاسبه خواهد شد.

 

نکات مهم در رابطه با مالیات اجاره املاک

 • مالیات اجاره املاک شامل ۷۵% کل اجاره دریافت شده است.
 • مالیات اجاره املاک وقفی نیز به همین صورت انجام خواهد گرفت.
 • زمانی که تمام و یا مقداری از اجاره به رهن تبدیل شود، میزان مبلغ رهن نیز باید به اجاره ماهانه تبدیل شود.
 • در مواقعی که مستاجر ملک مورد نظر را اجاره دهد مالیات اجاره املاک به صورت تفاوت بین اجاره دریافتی و پرداختی محاسبه می شود.
 • برخی از شرکت ها خانه های سازمانی را در اختیار نیروها و کارکنان خود قرار می دهند، در صورتی که طبق دفاتر عملکردی مالیات تشخیص دهد این ملک اجاره داده شده شامل ارائه مالیات نخواهد بود.
 • ملکی که به صورت رایگان در اختیار اشخاص که در مالیات اجاره املاک شامل نمی شوند از پرداخت مالیات اجاره معاف خواهد بود.
 • در صورتی که یک ملک به همراه ماشین آلات و اثاثه اجاره داده شود، میزان اجاره دریافتی برای استفاده از ماشین آلات و اثاثه به درآمد دریافتی اضافه خواهد شد.
 • اگر مستاجر قصد ساخت یک ساختمان را در داخل ملک داشته باشد، سالی که ساخت ساختمان خاتمه یابد و هنگام تحویل آن میزان ۵۰% ارزش روز ساختمان احداث شده به درآمد اجاره اضافه خواهد شد.
 • در صورتی که هزینه های انجام گرفته توسط مستاجر مطابق قانون، قرارداد و یا عرف بر عهده مالک خواهد بود و به درآمد اجاره آن سال جاری اضافه خواهد شد.
 • در شرایطی که مالک برای زمین اجاره پرداخت می کند، این میزان مبلغ از درآمد اجاره کم خواهد شد.
 • در صورتی که صاحب ملک اقدام به فروش ملک نماید اما در مبایعه نامه برای تخلیه فرصت گرفته شده باشد ملک مورد نظر تا حدود ۶ ماه اجاری تلقی نخواهد شد مگر اینکه به عنوان اجاره هزینه ای را پرداخت کند. در شرایطی که فروش با شرایط خاص انجام گرفته باشد تا زمانی که فروشنده در ملک مورد نظر ساکن است و شرط تعیین شده اتفاق نیفتاده باشد ملک اجاری تلقی نخواهد شد. مگر اینکه به عنوان اجاره مبلغی پرداخت شود در این صورت ملک مورد نظر اجاری محسوب خواهد شد.
 • در صورتی که مستاجر یک شخص حقیقی باشد، مالیات اجاره املاک باید محاسبه شده و از میزان اجاره آن کسر شود و تا پایان ماه بعد به اداره مالیاتی پرداخت شود و رسید به صاحب ملک ارائه شود.
 • در صورتی که قبل از انتقال قطعی ملک توسط شرکت های سازنده ساختمان به خریدار تحویل داده شود، در صورتی که مالیات نقل و انتقال ملک در زمان تحویل پرداخت شده باشد، ملک مورد نظر از مالیات اجاره املاک معاف خواهد بود.
 • صاحب مجتمع مسکونی با بیش از سه واحد اجاری که ملک مورد نظر را با رعایت الگوی مسکن و با توجه به دستورات وزارت مسکن و شهرسازی ساخته باشد، در مدت زمان اجاره از پرداخت مالیات اجاره املاک به صورت کامل معاف خواهد شد.

نحوه محاسبه مالیات اجاره املاک

در این بخش با نحوه محاسبه مالیات اجاره املاک آشنا خواهیم شد. در گام نخست باید میزان اجاره ماهانه ملک مورد نظر را در تعداد ماه های سال که ۱۲ ماه است ضرب کنید تا میزان تقریبی درآمد سالانه از اجاره ملک به دست آید. در مرحله بعد باید حدود ۱۸% از مبلغ رهن را به اجاره سالانه که بدست آورده اید اضافه کنید.

بر اساس قوانین مالیاتی ۲۵% درآمد اجاره از پرداخت مالیات اجاره املاک معاف خواهد بود. پس عددی که در مرحله قبل به دست آمد را باید در ۷۵/۰ ضرب نمایید تا میزان درآمدی که شامل مالیات اجاره املاک می باشد را محاسبه کنید. میزان درآمد به دست آمده شامل پرداخت مالیات اجاره املاک خواهد بود که در این مرحله می توانید میزان اجاره را در هر طبقه ضرب نمایید. خوشبختانه معافیت های متفاوت برای مالیات اجاره املاک وجود دارد و شما می توانید به راحتی از آن ها استفاده کنید.

امیدواریم اطلاعات کاربردی و مفید که در این مقاله در رابطه با مالیات اجاره املاک مسکونی در اختیار شما قرار گرفته است به مستاجر و صاحبان املاک اجاره ای کمک کند تا از قوانین معافیت مالیات آگاه شده و همچنین به راحتی بتوانند میزان مالیات اجاره املاک خود را به راحتی محاسبه کنند. توصیه می کنیم در پرداخت مالیات املاک دقت نمایید زیرا عدم پرداخت آن ممکن است مشکلات مختلفی برای شما ایجاد کند.

 

مطالب بیشتر:

منبع
سامان ۷۲۴
نمایش بیشتر

سامان ۷۲۴

ما در سامان ۷۲۴ به دنبال یک هدف هستیم (ترکیب املاک سنتی + املاک بر پایه تکنولوژی) فناوری ابری به ما کمک میکند نیازهای ملکی هموطنان خوبمان را به بالاترین سرعت و امنیت در اختیار شما عزیزان قرار دهیم. سامان ۷۲۴

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا